#5625, nar. 23 zari 1836

Rodina: Anna Kunesova nar. 15 cervn 1843

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 57; 1870-1880; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.44.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 35; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.116.