#5645, nar. 14 kvetna 1842

Rodina: Marie Paroubkova nar. 2 bre 1842

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 57; 1870-1880; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.103.
  2. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.88.