#5650, nar. 12 unora 1846

Rodina: Zuzana Steidlova nar. 21 bre 1857

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 57; 1870-1880; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.147.
  2. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.46.