#5771, nar. 10 brezna 1850, zemr. 25 rijna 1893

Rodina: Margaretha Cizlerova nar. 29 srp 1850

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.57.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.317.