#5865, nar. 22 kvetna 1852

Rodina: Marie Hola nar. 22 kve 1850

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 51; 1848-1858; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.166.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.153.