#5912, nar. 22 cervence 1868

Rodina: Tomas Cizler nar. 15 led 1865

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.218.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.360.