#6279, nar. 15 cervence 1888, zemr. 24 cervence 1888

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Kbely 19; 1846-1903; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.42.
  2. Kniha zemrelych, sign. Kbely 19; 1846-1903; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.120.