#6290, nar. 22 cervence 1887

Rodina: Josef Vojtech

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Kbely 09; 1842-1898; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.82.