#6306, nar. 24 cervence 1829, zemr. 9 brezna 1830

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 38; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.2.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 40; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.2.