#6415, nar. 2 listopadu 1825

Rodina: Frantisek Adamovic nar. o 1819

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.5.
  2. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 28; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.489.