#6460, zemr. pred r. 1782

Rodina:

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 06; 1771-1784; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.56.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 05; 1747-1771; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.669.
  3. Kniha oddanych, sign. Domazlice 06; 1771-1784; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.104.
  4. Kniha oddanych, sign. Domazlice 06; 1771-1784; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.105.