#6524, nar. 13 cervence 1783, zemr. 28 cervence 1784

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 07; 1771-1784; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.235.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 04; 1784-1819; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.46.