#6533, nar. 13 kvetna 1778, zemr. 23 cervna 1778

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 07; 1771-1784; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.291.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 08; 1771-1784; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.182.