#6659, nar. 28 unora 1786, zemr. 17 brezna 1786

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.11.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 11; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.7.