#6678, zemr. pred r. 1811

Rodina: Anna Schleissova nar. o 1748, zemr. 22 rij 1819

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.232.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.275.
  3. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 21; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.6.
  4. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 22; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.5.