#6733, nar. 10 rijna 1798

Rodina: Martin Martinovsky nar. o 1800

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.376.
  2. Kniha oddani, sign. Domazlice 33; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.107.
  3. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.107.