#6756, nar. 21 dubna 1794, zemr. 7 kvetna 1795

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.546.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 11; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.278.