#6788, nar. 13 rijna 1793, zemr. 14 kvetna 1795

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.62.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 11; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.41.