#6806, nar. 3 cervence 1796, zemr. 28 unora 1800

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 12; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.29.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 12; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.89.