#6900, nar. 22 unora 1812

Rodina: Vit Soukup nar. o 1807

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 21; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.134.
  2. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Domazlice 41; 1828-1873; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.6.
  3. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Domazlice 41; 1828-1873; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.32.