#7132, nar. 31 kvetna 1827, zemr. 5 cervna 1827

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 27; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.245.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 27; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.328.