#7211, nar. 9 unora 1825

Rodina: Anna Doubkova nar. o 1827

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 28; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.225.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.40.