#7340, nar. 7 prosince 1807, zemr. 24 cervence 1819

Odkazy:

  1. Knihy oddanych a narozenych, sign. Horni Folmava 05; 1802-1819; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.17.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 06; 1815-1856; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.194.