#7348, nar. 18 cervence 1811, zemr. 20 cervence 1811

Odkazy:

  1. Knihy oddanych a narozenych, sign. Horni Folmava 05; 1802-1819; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.25.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 04; 1784-1819; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.67.