#7996

Rodina: Margaretha Ouradova

Odkazy:

  1. Knihy oddanych a narozenych, sign. Domazlice 03; 1694-1746; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.41.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 17; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.18.
  3. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 16; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.12.
  4. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 25; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.2.