#8012

Rodina: Anna Schweinarova

Odkazy:

  1. Knihy oddanych a narozenych, sign. Domazlice 03; 1694-1746; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.60.
  2. Knihy oddanych a narozenych, sign. Domazlice 03; 1694-1746; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.372.
  3. Knihy oddanych a narozenych, sign. Domazlice 03; 1694-1746; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.374.
  4. Knihy oddanych a narozenych, sign. Domazlice 03; 1694-1746; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.377.