#8221, nar. okolo r. 1807

Rodina: Mathias Votruba nar. 16 cervn 1807

Odkazy:

  1. Kniha oddani, sign. Domazlice 33; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.43.