#8224

Rodina: Margaretha Ledvinova nar. o 1780, zemr. 28 cervc 1828

Odkazy:

  1. Kniha oddani, sign. Domazlice 33; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.63.