#8230, nar. okolo r. 1813

Rodina: Vaclav Regal nar. o 1812

Odkazy:

  1. Kniha oddani, sign. Domazlice 33; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.86.
  2. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.4.
  3. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.15.