#8323, nar. 3 rijna 1823, zemr. 15 rijna 1823

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 32; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.59.
  2. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 32; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.69.