#8366, nar. 3 cervence 1767

Rodina: Eva Hofrichterova nar. o 1786

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 25; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.8.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 05; 1747-1771; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.423.
  3. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.35.