#8385, nar. 21 cervence 1805

Rodina: Josef Kaiser nar. o 1806

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 25; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.16.
  2. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.9.
  3. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Kdyne 33; 1855-1889; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.42.