#8577
  • Snatek*: Subjekt=Jan Fort1
  • Príjmení po svadbe: Fortova1

Rodina: Jan Fort

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 34; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.45.