#8607, nar. 10 kvetna 1838, zemr. 31 kvetna 1838

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.116.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 49; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.66.