#8615, zemr. okolo r. 1833
  • Snatek*: Subjekt=Marie ?1
  • Smrt*: okolo r. 18331

Rodina: Marie ? nar. o 1794, zemr. 3 cervn 1843

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 34; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.56.