#8629, nar. 29 kvetna 1835, zemr. 2 cervna 1835

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 35; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.98.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 39; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.46.