#8633, nar. 18 unora 1837, zemr. 4 kvetna 1837

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 35; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.122.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 37; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.44.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 37; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.128.