#8671, nar. 29 dubna 1834, zemr. 15 kvetna 1834

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 37; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.29.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 39; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.160.