#8692, nar. 21 unora 1837, zemr. 18 kvetna 1837

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 37; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.128.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 40; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.67.