#8753, nar. 15 kvetna 1834, zemr. 7 cervna 1834

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 38; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.114.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 40; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.54.