#8807, nar. 3 cervence 2018
  • Narození*: 3 cervence 2018