#8891
  • Snatek*: Subjekt=Jan Rojt1
  • Príjmení po svadbe: Rojtova1

Rodina: Jan Rojt

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 42; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.42.