#8897

Rodina: Jiri Adamovic

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 42; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.50.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.79.