#8925, nar. 16 listopadu 1819

Rodina: Albert Kral nar. 23 dub 1814

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 28; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.437.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 42; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.107.
  3. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.67.
  4. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.88.
  5. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.106.
  6. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.125.