#8978, nar. okolo r. 1790

Rodina: Marie Wochocova nar. o 1802

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 43; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.71.