#8981, nar. 27 cervence 1839, zemr. 27 cervence 1839

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, sign. Domazlice 44; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.23.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 48; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.12.