#8997, nar. 6 cervence 1845, zemr. 23 cervence 1846

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, sign. Domazlice 44; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.102.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 48; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.59.