#9014, nar. 16 kvetna 1842, zemr. 16 kvetna 1842

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, sign. Domazlice 45; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.28.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 48; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.88.