#9045

Rodina: Anna Ouradova

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.27.
  2. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.39.
  3. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.133.