#9066, nar. 22 brezna 1844, zemr. 16 kvetna 1844

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.102.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 48; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.214.